Trang chủ » Ứng dụng » Giáo dục » Mạng Cơ Bản
Mạng cơ bản APK icon

Tải về Mạng cơ bản APK

1.0 for Android 4.0 and up

Orange Corporate

Mạng cơ bản

Package name:

com.andromo.dev611995.app729375

Bài học 01 - Giới thiệu về Mạng máy tính

Bài học 02 - Mạng máy tính là gì?

Bài học 03 - Tại sao chúng ta cần mạng máy tính?

Bài học 04 - Hệ điều hành khách hàng và Hệ điều hành mạng (NOS)

Bài học 05 - Phần mềm ứng dụng mạng chung

Bài học 06 - Mạng cục bộ (LAN) và vùng rộng Mạng (WAN)

Bài học 07 - Mạng cục bộ (CAN) và Mạng diện tích đô thị (MAN)

Bài học 08 - Phân loại hợp lý các mạng máy tính - Mạng ngang hàng và khách hàng / Mạng máy chủ

Bài học 09 - Phân loại hợp lý mạng máy tính - Mô hình mạng máy tính tập trung và phân tán

Bài học 10 - Mạng liên kết, Internet, Intranet và Extranet

Bài 11 - Điều gì là một giao thức mạng

Bài 12 - Sự khác nhau giữa các giao thức độc quyền và chuẩn

Bài 13 - RFC là gì (Yêu cầu nhận xét)

Bài 14 - Các tổ chức điều khiển Internet, Mạng Các giao thức và tiêu chuẩn

Bài 15 - Cấu trúc liên kết mạng - Cấu trúc liên kết bus

Bài học 16 - Cấu trúc liên kết mạng - Cấu trúc liên kết hình sao

Bài học 17 - Cấu trúc mạng - Cấu trúc mạng, vòng và kết nối

Bài 18 - Thiết bị và biểu tượng cơ sở hạ tầng mạng

Bài 19 - Thiết bị hạ tầng mạng - Hub là gì?

Bài 20 - Thiết bị cơ sở hạ tầng mạng - Cầu nối và công tắc là gì?

Bài 21 - Thiết bị cơ sở hạ tầng mạng - Router là gì?

Bài 22 - Thiết bị cơ sở hạ tầng mạng - Tường lửa

Bài học 23 - Văn phòng chính (Trụ sở chính) và Mạng văn phòng chi nhánh

Bài học 24 - Site-to-Site Các cấu trúc liên kết mạng - Hub và Spoke Toplogy

Bài 25 - Các cấu trúc liên kết mạng từ trang này đến trang khác - Topial một phần

Bài 26 - Cấu trúc mạng từ trang này đến trang khác )
Bài 27 - NIC (Thẻ giao diện mạng)

Bài 28 - Loại cáp mạng chung

Bài 29 - Tiêu chuẩn TIA / EIA 568A và TIA / EIA-568B (# )
Bài 30 - Cáp thẳng và chéo

Bài 31 - Sự khác biệt giữa băng tần và băng thông rộng

Bài 32 - Phương thức truy cập mạng - CSMA / CD, CSMA / CA và Token Passing

Bài 33 - Công nghệ LAN - Ethernet

Bài 34 - Tiêu chuẩn truyền thông Ethernet

Bài 35 - Công nghệ LAN - Token Ring

Bài 36 - Công nghệ LAN - Giao diện dữ liệu phân tán sợi (FDDI)

Bài học 37 - IEEE 802 Tiêu chuẩn

Thể loại: Giáo dục , Similar

Ngày xuất bản: Jan 13, 2018

Phiên bản hiện tại: 1.0

Yêu cầu: 4.0

Đánh giá nội dung: Everyone

Tương tự

Nhà phát triển

Nhận xét

0.0
0 tổng số
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0